BM477 Graf Teorisi

Güz 2019-2020

Öğretim Üyesi

 • Mehmet Şimşek, mehmetsimsek at duzce.edu.tr


Duyurular

 • 29 Ekim 2019 günü yapılmayan İkinci Öğretim dersininin telafisi 3 Kasım 2019 günü aynı saatte ve derslikte yapılacaktır!


 • Ders Kaynakları

  • Gary Chartrand, Ping Zhang, A First Course in Graph Theory, Dover Publications , 2012
  • Albert Laszlo Barabasi, Network Science, Cambridge University Press, 2016


  Konular

  • Graf Teorisinin Temelleri, Temel Tanımlar, Grafların Gösterimi , Königsberg Köprüleri, Euler Grafı, Hamilton Çevrimi , Yollar, Çevrimler, Ağaçlar, Yayılım Ağacı , Graf Eşleştirme, İki Parçalı Graflar, Düzlemsel Graflar , Yönlü Graflar, Yönlü Yollar, Yönlü Çevrimler , Akışlar, Maksimum Akış , Graf Renklendirme , Düzlemsel Graflar , Graflarda Bağlılık , Düzenli Graflar, Rasgele Graflar , Ölçek Bağımsız Graflar , Merkezilik Ölçütleri , Topluluklar

  Notlandırma

  • %30 Vize - %30 Ödevler - %40 Final. Bonus olarak araştırma ödevleri.


  Ödevler

  • Bonus Ödev (Kitap Özeti Çıkarma): Bağlantılar İş Hayatında ve Günlük Yaşamda (İngilizcesi: Linked: The New Science of Networks) (Yazar: Albert-László Barabási) kitabı okunacak ve özeti çıkarılacaktır. Özetler, kitabın herbir bölümü için 2 sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto, Times New Roman ve 1 satır aralığı ile MS Word'de yazılacaktır. Ödevlerin teslim yöntemi daha sonra ilan edilecektir. Son teslim tarihi 03.01.2020 günü bitimidir.

  • Ödev 1: "Bir graftaki farklı yayılım ağaçlarının sayısını "Matrix Tree Theorem" ile hesaplayan bir program yazınız. C/C++/Python dillerinden birini kullanabilirsiniz. Graf, 8 düğüme sahip olarak kaynak kodun içerisinde komşuluk matrisi ile tanımlanmalıdır. Yalnızca kaynak kod dosyası eposta ile teslim edilecektir. Son teslim tarihi 31.10.2019 günü bitimidir.

  • Ödev 2: "Bir graftan seçilen herhangi iki düğümün "minimum ayıran düğüm kümesini (minimum vertex-cut set)" bulan ve ekrana yazdıran bir program yazınız. Program, hangi iki düğüm için işlem yapılması istendiğini klavyeden alacaktır. C/C++/Python dillerinden birini kullanabilirsiniz. Graf, 20 düğüme sahip olarak kaynak kodun içerisinde komşuluk matrisi ile tanımlanmalıdır. Yalnızca "kaynak kod dosyası" eposta ile teslim edilecektir. Son teslim tarihi 08.12.2019 günü bitimidir.

  • Ödev 2-alternatif: "Bir grafın ağaç olup olmadığını bulan bir program yazınız. C/C++/Python dillerinden birini kullanabilirsiniz. Graf, 20 düğüme sahip olarak kaynak kodun içerisinde komşuluk matrisi ile tanımlanmalıdır. Yalnızca "kaynak kod dosyası" eposta ile teslim edilecektir. Son teslim tarihi 20.12.2019 günü bitimidir.

  Son güncelleme Aralık 12, 2019